European PMIs weaker than analysts' forecasts but didn't disappoint markets

MsTuyetHo

New member
English below:
Theo FxPro -
Chỉ số PMI tháng 1 của Đức bất ngờ giảm, chứng tỏ tình hình kinh tế xấu đi thay vì cải thiện như dự kiến. Chỉ số PMI tổng hợp tháng 1 đạt 47.1, thấp hơn so với 47.4 một tháng trước, và dự báo tăng lên 47.8.
1706531735222.png


Sự tồi tệ này xuất phát từ sự suy giảm trong lĩnh vực dịch vụ, khi chỉ số hoạt động giảm xuống 47.6 - mức thấp nhất kể từ tháng 8, thay vì mức dự kiến là 49.3. Lĩnh vực dịch vụ của Đức thu hẹp từ tháng 8, mặc dù giá năng lượng vẫn giữ ở mức tương đối thấp. Điều này có thể là dấu hiệu rằng áp lực từ lãi suất đang lan rộng trong nền kinh tế.

Viện Ifo của Đức cũng giảm dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2024 từ 0.9% xuống còn 0.7%, và một số dự báo GDP sẽ giảm trong năm nay. Những kỳ vọng này cùng với các chỉ số kinh tế yếu kém tăng cường niềm tin rằng Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) sẽ sớm thực hiện biện pháp giảm nhẹ chính sách tiền tệ, đặc biệt khi sự yếu đuối trong nền kinh tế quốc gia có thể làm mềm dẻo tư thế truyền thống rất nghiêm túc của Đức.

Chỉ số cho toàn khu vực euro cũng yếu hơn dự kiến, với chỉ số PMI tổng hợp tăng từ 47.6 lên 47.9, mặc dù Đức không thành công. Tuy nhiên, chỉ số vẫn ở trong vùng thu hẹp, dưới mức 50.
1706531744320.png


Lĩnh vực sản xuất, mặc dù chiếm một phần nhỏ tương đối của nền kinh tế, đóng vai trò là chỉ báo dẫn đầu đáng tin cậy. Cả Đức và khu vực Euro đã trải qua sự tăng ổn định trong chỉ số PMI Sản xuất, đặt tâm trạng cho sự tăng tốc trong kinh tế trong vài quý tới.

Thị trường tiền tệ, dường như, bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi sức mạnh của dữ liệu Eurozone so với thất vọng với thống kê Đức. Lạc quan trên thị trường chứng khoán, còn được hỗ trợ bởi động thái tích cực của Trung Quốc, đã đóng vai trò trong việc mua Euro và đưa nó quay trở lại mức 1.09.
----
FxPro - Preliminary January PMIs for Germany showed a worsening of the situation contrary to the expected improvement. The composite PMI in January was at 47.1 against 47.4 a month earlier, and there are forecasts of an increase to 47.8.

The reason for the deterioration was a dip in the services sector. The index of activity in this sector fell to 47.6 - the lowest since August - instead of the expected 49.3. Activity in Germany's services sector has been contracting since August despite relatively low energy prices. And this could be an indication that the weight of interest rates is spreading through the economy.
1706531735222.png


Earlier, Germany's Ifo Institute lowered its forecast for economic growth in 2024 from 0.9% to 0.7%. Some forecasters expect GDP to decline this year. These expectations and weak economic indicators reinforce expectations that the ECB will soon move to ease monetary policy, as weakness in the national economy may soften Germany's traditionally very hawkish stance.

Indicators for the whole eurozone came out slightly weaker than expected. The composite PMI rose from 47.6 to 47.9 despite Germany's failure. That said, the index remains in contractionary territory, i.e. below the 50 level.
1706531744320.png


The manufacturing sector, although presenting a relatively small share of the economy, acts as a reliable leading indicator. Both Germany and the Eurozone have seen a steady rise in Manufacturing PMI, setting the mood for an acceleration in the economy over the next couple of quarters.

The currency market was more influenced by the strength of the rest of the Eurozone data than by the disappointment with the German statistics. Optimism on the stock markets, also supported today by the positive dynamics of China, has played its role in the Euro's purchases and return to 1.09.
 
Back
Top Bottom